Příručka pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích : Ragbyová historie a mravní základ

Ragbyová historie a mravní základ

Legenda říká, že v roce 1823, během školního fotbalového zápasu ve městě Rugby, v Anglii, mladík jménem William Webb Ellis zvedl míč a běžel směrem k soupeřově brankové čáře.

O 2 století později se ragby stalo jedním z nejpopulárnějších sportů na světě s miliony lidmi, kteří hrají, sledují a úžívají si tuto hru.

V srdci je unikátní mravní základ, který je uchováván během let. Hra není jen hrána dle pravidel, ale take v rámci “ducha” pravidel.

Skrze disciplínu, kontrolu a vzájemný respekt jsou vytvářeny přátelství a smysl pro fair-play, které definují ragby takové, jaké je.

Ze školního hřiště do finále světového poháru, ragby o 15-ti hráčích nabízí skutečně unikátní a plně uspokojující zkušenosti pro každého, kdo je v ragby angažován.

Obrázky Muzea světového ragby, Twickenhamu a Getty Images

Základní World Rugby hodnoty & charta hry

V roce 2009 svazy, které jsou členy, identifikovaly integritu, vášeň, solidaritu, disciplínu a respekt jako definující charakteristiku ragby. Tyto jsou nyní známy jako základní World Rugby hodnoty a jsou zakomponovány do World Rugby charty hry, dokumentu, který pomáhá zajistit, aby si ragby zachovávalo svůj unikátní charakter jak na hřišti, tak i mimo něj.

Základní hodnoty umožňují učastnícím se ihned pochopit charakter hry a to, co ho odlišuje jako sport, který hrají lidé všech tvarů a velikostí.

World Rugby charta hry je zakomponována do World Rugby pravidel hry a může být stáhnuta z

www.worldrugby.org/laws

v různých jazycích.

© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.