En introduction till rugby : Spelarnas säkerhet är det viktigaste

Spelarnas säkerhet är det viktigaste

Rugby är en sport med mycket kontakt. För att få ut det mesta av sporten krävs att spelaren är förberedd både mentalt och fysiskt. Spelaren måste även veta hur man spelar på ett säkert sätt.

Rugby Ready program utbildar och stöttar spelare, ledare, domare, klubbar och förbund i vikten av rätt förberedelser inför träning och match, för att de ska kunna genomföras med så låg skaderisk som möjligt.

Rugby Ready ger dig tillgång till material och videor, samt ett webbaserat färdighetsprov där du kan testa dina kunskaper. Du är också välkommen att kontakta Svenska Rugbyförbundet för vägledning samt information om kurser på svenska.

Ansvarsfrihet

Produkten Introduktion till Rugby har framtagits med beaktande av de lagar som gäller för förebyggande av olyckor och skador samt medicinsk praxis på Irland. Informationen och riktlinjerna i denna ges endast ut med förbehåll om att World Rugby inte på något sätt kan hållas ansvariga för förlust, kostnader eller skada mot någon enskild eller juridisk person, som uppstår av att man förlitar sig på eller använder sig av informationen eller riktlinjerna i Introduktion till Rugby.

© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.