Příručka pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích : Bezpečnost jako nejvyšší priorita

Bezpečnost jako nejvyšší priorita

Ragby je vysoce fyzická hra. Abyste si ho maximálně užili, potřebujete být mentálně a fyzicky připraveni. Také potřebujete chápat, jak hrát bezpečně.

Program Rugby Ready vychovává, pomáhá a podporuje hráče, trenéry, činovníky utkání a svazy v důležitosti dostatečné připravenosti na trénink a hru, abyste hráli a užili si ragby minimalizujíce rizika vážného zranění.

Webová stránka Vám umožňuje číst si material, sledovat video, zkompletovat online autotest a vygenerovat znalostní certifikát. Nebo kontaktujte Vaši národní unii za účelem informací ohledně kurzů ve Vašem dosahu.

Výhrada

Tento produkt příručky pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích byl vytvořen v rámci pravidel, které se aplikují na prevenci zranění a lékařskou praxi v Irsku, a informace a směrnice zahrnuty do této věci jsou k dány k dispozici striktně na tom základě, že World Rugby neakceptuje žádnou odpovědnost k žádné osobě, či subjektu za ztrátu, výdaje, nebo poškození, jakkoli by vycházely ze spolehnutí se a/nebo z použití informací a/nebo směrnic, které jsou obsaženy v tomto produktu příručky pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích.

© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.