Příručka pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích : Bezpečnost jako nejvyšší priorita
Pas má být na novou pracovní platformu převeden 3. května 2021. Nezapomeňte proto do té doby dokončit všechny částečně dokončené moduly.

Bezpečnost jako nejvyšší priorita

Ragby je vysoce fyzická hra. Abyste si ho maximálně užili, potřebujete být mentálně a fyzicky připraveni. Také potřebujete chápat, jak hrát bezpečně.

Program Rugby Ready vychovává, pomáhá a podporuje hráče, trenéry, činovníky utkání a svazy v důležitosti dostatečné připravenosti na trénink a hru, abyste hráli a užili si ragby minimalizujíce rizika vážného zranění.

Webová stránka Vám umožňuje číst si material, sledovat video, zkompletovat online autotest a vygenerovat znalostní certifikát. Nebo kontaktujte Vaši národní unii za účelem informací ohledně kurzů ve Vašem dosahu.

Výhrada

Tento produkt příručky pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích byl vytvořen v rámci pravidel, které se aplikují na prevenci zranění a lékařskou praxi v Irsku, a informace a směrnice zahrnuty do této věci jsou k dány k dispozici striktně na tom základě, že World Rugby neakceptuje žádnou odpovědnost k žádné osobě, či subjektu za ztrátu, výdaje, nebo poškození, jakkoli by vycházely ze spolehnutí se a/nebo z použití informací a/nebo směrnic, které jsou obsaženy v tomto produktu příručky pro začátečníky pro ragby o 15-ti hráčích.

© World Rugby 2010 - 2021 | Terms & Conditions of Use | Privacy Policy | Cookies Policy | Confidential Reporting Policy.