Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Site-uri World Rugby Passport:
Înregistrare
Vă rugăm să vă înregistraţi pentru a vă crea propriul World Rugby Passport.
Masculin Feminin

Veţi primi email pentru a confirma această adresă

TERMENI ŞI CONDIŢII DE FOLOSIRE (‘Termeni şi condiţii’)

Bine aţi venit pe websiteul (identificat mai departe în acest text prin termenul ‘site’), deţinut şi operat de World Rugby şi/sau companiile sale asociate, filialele lor, persoanele lor afiliate şi/sau companiile cu care au legătură (denumite în continuare împreună ’World Rugby’). World Rugby întreţine siteul de faţă în forma unui serviciu oferit vizitatorilor, acesta făcând obiectul Termenilor şi Condiţiilor cu privire la folosirea siteului.

Acord

Prin accesarea acestui site şi/sau paginilor acestuia, vă exprimaţi acordul pentru şi acceptaţi Termenii şi Condiţiile siteului şi toate informaţiile legate de acesta şi de orice material care apare pe el. În cazul în care nu sunteţi de acord cu şi nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile, nu aveţi dreptul de a accesa conţinutul siteului şi, de aceea, în acest caz ar trebui să încetaţi imediat să îl utilizaţi. În plus, în cazul folosirii anumitor servicii, alături de World Rugby veţi putea fi supuşi unor linii directoare sau reguli sau unor termeni şi condiţii suplimentare aferente acestor servicii, care sunt afişate pe site în mod periodic. Toate aceste linii directoare, reguli sau termeni şi condiţii suplimentare sunt incorporate automat în Termenii şi Condiţiile siteului.

Modificări şi acceptare

World Rugby îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii şi Condiţiile siteului prin afişarea online a modificărilor, fără nicio notificare prealabilă. Sunteţi răspunzător de verificarea în mod regulat a informaţiilor afişate online pentru a lua cunoştinţă în timp util de modificările intervenite. Faptul de a continua să utilizaţi acest site după intervenirea unor astfel de modificări echivalează cu acceptarea modificărilor afişate.

Excluderea Ofertelor de Servicii

Cu excepţia cazului în care este prevăzut în mod expres contrariul, materialul afişat pe site este exclusiv în scop de informare. World Rugby nu face nicio declaraţie cu privire la caracterul adecvat al materialului afişat pe site sau la posibilitatea folosirii lui în orice jurisdicţie. Utilizatorii care aleg să acceseze siteul o fac pe propriul lor risc şi sunt raăspunzători pentru respectarea legilor şi regulamentelor locale.

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Siteul a fost creat de World Rugby, World Rugby House, 8-10 Pembroke Street Lower, Dublin 2, Ireland. Toate drepturile de rezervate. Drept de autor 2013.

Toate drepturile asupra siteului World Rugby şi conţinutului acestuia, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile asupra bazei de date, aparţin integral World Rugby sau pe bază de licenţă, sau World Rugby are un drept de uz asupra lor în conformitate cu legea aplicabilă. Mărcile, inclusiv, dar fără a se limita la, denumirea CUPA MONDIALĂ DE RUGBY, dispozitivul Cupei Mondiale de Rugby şi design-ul Cupei Webb Ellis, sunt mărci înregistrate ale World Rugby şi sunt protejate în ţări din întreaga lume. În plus, toate drepturile referitoare la numele turneelor, trofeele principale, numele societăţilor, denumirile comerciale, siglele, ambalajele produselor şi desenele World Rugby sau ale sponsorilor oficiali, persoanelor autorizate, furnizorilor, sau alte produse sau servicii furnizate de terţe persoane, aparţin în exclusivitate World Rugby sau acestor terţe persoane, după caz, sau titularilor lor, şi sunt protejate împotriva reproducerii, imitării, folosirii denaturate sau ambigue sau de natură a induce în eroare, conform legilor naţionale şi internaţionale aplicabile.

Cu excepţia cazului în care este permis în prezentul document, inclusiv, dar fără a se limita la, folosirea ca nume de domeniu sau ca o parte dintr-un nume de domeniu, este interzisă în mod expres folosirea sau folosirea neadecvată a acestor mărci sau a oricăror materiale şi nicio prevedere expresă sau implicită de pe acest site nu vă conferă o licenţă sau un drept rezultând din orice brevet, lucrare de drepturi de autor, marcă înregistrată, desen sau alte drepturi de natură similară aparţinând World Rugby sau oricărei terţe persoane.

Nicio prevedere expresă sau implicită de pe acest site nu acordă o licenţă sau un drept rezultând din orice drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală aparţinând World Rugby sau a oricăror terţe persoane sau dreptul de a folosi orice nume, siglă, imagine, marcă sau altă lucrare sau conţinutul care apar pe site. Cu excepţia cazului în care World Rugby vă transmite declaraţii exprese contrare, descărcarea de pe site sau copierea sau reproducerea în orice alt mod de materiale de pe site nu vă va conferi niciun drept asupra oricărui software sau material de pe site.

Folosirea în Scop Propriu Nelucrativ

Puteţi vizualiza, descărca şi tipări conţinutul siteului cu respectarea următoarelor condiţii: (a) conţinutul poate fi folosit exclusiv în scop de informare şi în scop propriu privat şi nelucrativ (pentru evitarea oricărui dubiu, această condiţie nu exclude folosirea în scop nelucrativ pentru instruire în cadrul Federaţiilor, Corpurilor şi Cluburilor de Rugby şi altor organizaţii de rugby); şi (b) conţinutul nu poate fi modificat, adaptat sau schimbat în niciun fel. Nu puteţi copia, stoca pe orice suport (inclusiv, dar fără a se limita la, orice alt site Web), modifica, adapta, folosi programe „spider” (respectiv, programe de computer pentru a colecta sau comasa materiale de pe site), publica, distribui prin orice mijloace (inclusiv, fără a se limita la, reţele „peer-to-peer” precum BitTorrent), pregăti lucrări derivate, radiodifuza, comunica publicului sau transmite orice parte a siteului sau a oricărui material conţinut pe acest site sau folosi în orice alt mod conţinutul siteului în orice alt scop decât cele permise în mod expres în prezentul document. Pentru folosirea conţinutului siteului în orice alt scop este necesar acordul scris prealabil al World Rugby. Fără a se aduce atingere regulilor generale de mai sus, interdicţiile stabilite în prezentul alineat se aplică, fără limitare, oricăror înregistrări sau comentarii sportive audio, lucrări vizuale sau audio-vizuale (transmisiuni „live”, amânate sau înregistrate), date, statistici, servicii de transmitere „live” a scorurilor, servicii de comentariu de text, recenzii, articole, mărci înregistrate, sigle sau fotografii (sau a oricărei părţi din acestea) care apar pe site.

Nu puteţi înrăma sau folosi tehnici de înrămare pentru a folosi orice marcă înregistrată, siglă, conţinut sau alte informaţii sau conţinuturi brevetate sau înregistrate (inclusiv imagini, texte, aspectul paginilor sau forme) ale World Rugby sau de pe site fără acordul expres în scris al World Rugby. Fără a se aduce atingere interdicţiei generale cu privire la legarea la site fără acordul prealabil al World Rugby, nu puteţi folosi nicio eticheta Meta şi niciun alt „text ascuns” care include numele World Rugby sau mărci înregistrate fără acordul expres în scris al World Rugby. Nu puteţi folosi cuvintele „Rugby World Cup”, orice siglă World Rugby sau alte elemente grafice sau mărci înregistrate ca butoane sau legături la site fără acordul expres în scris al proprietarului în cauză.

Sunteţi de acord să folosiţi acest site numai în scopuri licite şi astfel încât să nu încălcaţi drepturile World Rugby, ale celorlalţi utilizatori ai siteului şi/sau ale oricăror terţe persoane, să nu restricţionaţi folosirea de către aceştia a siteului şi să nu îi determinaţi să se abţină de la a-l folosi. Astfel, nu veţi avea un comportament care este ilicit sau care poate hărţui sau determina suferinţă sau neplăceri oricărei persoane şi nu veţi transmite mesaje obscene, defăimătoare sau ofensive şi nu veţi perturba cursul normal al dialogului de pe acest site.

Nu dobândiţi niciun drept de proprietate cu privire la conţinutul siteului. Orice folosire neautorizată a siteului determină încetarea permisiunii sau licenţei acordate de World Rugby şi va constitui o încălcare clară şi de importanţă semnificativă a Termenilor şi Condiţiilor.

Exonerare de Răspundere

Cu toate că World Rugby a luat toate măsurile rezonabile pentru a asigura că informaţiile şi datele de pe site sunt corecte la data publicării lor, aceste informaţii şi date vor fi luate în considerare numai în scop general informativ şi World Rugby nu face nicio declaraţie şi nu dă nicio garanţie (inclusiv legate de răspunderea faţă de terţe persoane), în mod expres sau implicit, cu privire la corectitudinea sau caracterul lor complet sau posibilitatea de a se baza pe ele. În mod special, sunteţi de acord cu faptul că siteul foloseşte ştiri şi servicii de informare de mare viteză pentru publicarea scorurilor, ştirilor şi informaţiilor şi că, din cauza timpului scurt dintre apariţia unui eveniment şi raportarea lui pe site, este posibil ca unele inexactităţi să fie publicate. World Rugby nu este răspunzătoare de conţinutul siteurilor internet externe care sunt legate la acest site sau la care siteul este legat.

În măsura în care este permis de lege, World Rugby nu îşi asumă răspunderea pentru niciun prejudiciu care ar putea rezulta din accesarea sau considerarea ca adevărate a informaţiilor sau opiniilor publicate pe acest site şi nu îşi asumă răspunderea pentru folosirea sau interpretarea informaţiilor sau opiniilor publicate. Veţi folosi siteul „AŞA CUM ESTE” şi „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, fără ca World Rugby să fi dat declaraţii sau garanţii de orice fel, fie în mod expres, fie implicit, inclusiv, dar nelimitându-se la (în măsura în care este permis de lege), garanţii implicite privind calitatea satisfăcătoare, caracterul adecvat, conformitatea cu un anumit scop, respectarea legii, compatibilitatea, siguranţa şi acurateţea. World Rugby nu va fi răspunzătoare în nicio situaţie pentru daune, inclusiv, dar nelimitându-se la, daune indirecte sau speciale, sau daune de orice natură rezultând din folosirea siteului sau a oricărei alte informaţii sau material publicat pe site ori din pierderea conectivităţii, datelor sau profiturilor, ca urmare a unei răspunderi contractuale sau delictuale (pentru neglijenţă sau alte fapte delictuale) legate de folosirea siteului.

World Rugby nu garantează că funcţiile, serviciile şi facilităţile conţinute sau furnizate de acest site se vor derula în mod continuu, la timp, în siguranţă şi fără erori, că defecţiunile vor fi corectate sau că acest site şi serverul pe care este găzduit nu sunt virusate, nu conţin erori, nu sunt afectate de programe spion sau de vicii similare şi World Rugby nu declară că materialele sunt pe deplin funcţionale, exacte şi sigure. Numele, imaginile şi siglele care identifică World Rugby sau terţe persoane şi produsele şi serviciile acestora sunt mărci înregistrate ale World Rugby şi/sau ale terţelor persoane. Nicio prevedere a prezentului document nu va fi interpretată ca acordând în consecinţă o licenţă sau un drept pe bază de drepturi de autor, mărci înregistrate sau brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuale aparţinând World Rugby sau oricărei terţe persoane.

Descărcarea sau obţinerea în orice alt mod prin folosirea siteului a oricărui material este efectuată la latitudinea şi pe riscul Dvs. şi veţi fi exclusiv răspunzători pentru orice daune aduse sistemului computerului sau dispozitivului cu care accesaţi siteul, precum şi pentru orice pierderi de date care rezultă din descărcarea sau folosirea oricărui astfel de material.

Confirmaţi şi sunteţi de acord că opiniile echipei editoriale publicate pe site nu reprezintă opiniile World Rugby sau ale funcţionarilor sau directorilor acestora.

World Rugby poate publica materiale publicitare pe site sub formă de butoane, bannere, anunţuri interstiţiale, anunţuri popup sau alte forme de publicitate online pentru partenerii oficiali şi pentru terţe persoane. World Rugby nu răspunde de conţinutul acestor anunţuri şi nu îşi asumă nicio răspundere legată de declaraţiile făcute în aceste anunţuri sau pentru orice prejudicii de orice fel sau de orice natură rezultând din considerarea ca adevărate a acestor informaţii.

Legături de pe Site

Legăturile de pe acest site către siteuri Web ale terţelor persoane sunt furnizate exclusiv pentru a vă fi la îndemână. Dacă folosiţi aceste legături, veţi părăsi siteul. Confirmaţi şi sunteţi de acord că World Rugby nu răspunde pentru acurateţea sau disponibilitatea informaţiilor, materialelor sau conţinutului furnizate de siteurile Web ale terţelor persoane legate la acest site, care pot fi accesate în termenii şi condiţiile aplicabile respectivelor siteuri Web. Existenţa legăturilor către aceste siteuri nu poate fi interpretată ca o fiind o garanţie din partea World Rugby cu privire la aceste siteuri Web sau a conţinutului, produselor sau a altor materiale sau servicii prezentate pe aceste siteuri Web. Informaţiile de pe multiplele pagini Web care sunt legate la site şi aplicaţiile şi serviciile disponibile prin intermediul siteului provin din surse variate. World Rugby nu este autorul, nu editează şi nu monitorizează conţinutul, legăturile sau serviciile furnizate de terţe persoane. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGE, WORLD RUGBY NU VA FI RESPONSABILĂ ŞI NU VA RĂSPUNDE, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE PREJUDICIU SAU PAGUBĂ CAUZATĂ SAU PRESUPUS A FI CAUZATĂ DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA SAU CONSIDERAREA CA ADEVARATE A ORICĂRUI ASTFEL DE CONŢINUT, PRODUSE SAU ALTE MATERIALE DISPONIBILE PE SITE SAU PE SITEURILE WEB ALE TERŢELOR PERSOANE LEGATE LA ACEST SITE. DACĂ LUAŢI HOTĂRÂREA DE A ACCESA ORICARE DINTRE SITEURILE WEB ALE TERŢELOR PERSOANE LEGATE LA ACEST SITE, LE VEŢI ACCESA EXCLUSIV PE RISCUL DVS.

Legături la Site

Politica World Rugby este de a nu permite legături la site (inclusiv aşa-numitele „deep links” la paginile siteului altele decât pagina de pornire) fără acordul prealabil scris al World Rugby.

Terţe Persoane

World Rugby nu furnizează bunuri sau servicii pe bază de abonamente pre-plătite. Astfel de bunuri şi servicii sunt furnizate de terţe persoane ale căror siteuri Web sunt guvernate de propriile lor termeni şi condiţii.

Informaţiile personale

Informaţiile personale colectate în legătură cu siteul pot include, fără a fi limitate la, următoarele informaţii: nume, adresă de email valabilă sau alte date de contact, informaţii cu privire la gradul de implicare în acest sport, Federaţia Dvs., vârstă, ţara de reşedinţă, sex şi/sau confirmarea că aţi citit şi sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile aplicabile acestui site.

Vi se poate solicita înregistrarea sau conectarea cu o adresă de email sau alegerea unei parole în vederea accesării secţiunilor interactive ale siteului (“Secţiunile Interactive”) şi/sau a serviciilor disponibile pe acest site sau pe Secţiunile Interactive. În acest caz, parola aleasă şi alte informaţii (inclusiv informaţiile personale sus-menţioante) sunt colectate, păstrate şi folosite pentru a crea o modalitate unică de autentificare pentru a accesa serviciile sau o anumită secţiune a siteului. Trebuie să asiguraţi confidenţialitatea informaţiilor de autentificare şi a parolei şi să nu furnizaţi niciunei persoane sau entităţi informaţiile Dvs. de autentificare, parola, accesul la, copii ale şi/sau extrase de pe site fără acordul expres scris al World Rugby.

Adoptarea unei identităţi false şi/sau a unor nume şi/sau adrese (inclusiv, dar fără a se limita la, adrese de email) în scopul comiterii de infracţiuni informatice şi/sau emiterea de declaraţii false cu privire la orice fapt, problemă sau informaţie inclusiv, dar fără a se limita la, afilierea la şi/sau legătura cu o persoană sau entitate sau darea de declaraţii despre care aveţi cunoştinţă sau credeţi în mod rezonabil că nu sunt adevărate şi corecte, fie prin formulare de pe acest site sau în orice alt mod, fie prin email sau orice altă tip de corespondenţă cu World Rugby în baza aspectelor prezentate pe site reprezintă o încălcare de importanţă semnificativă a Termenilor şi Condiţiilor siteului. În plus faţă de încălcarea de importanţă semnificativă a Termenilor şi Condiţiilor siteului şi de eventuala încălcare a legilor anumitor ţări, încălcările descrise mai sus pot conduce la încălcări ale Regulamentelor World Rugby, iar, într-un astfel de caz, World Rugby poate lua măsurile pe care le consideră adecvate.

În cazul în care ne contactaţi (prin email sau prin orice formular de pe site) şi ne furnizaţi informaţii personale sau de altă natură prin respectiva corespondenţă, veţi verifica faptul că, la cunoştinţa Dvs. şi conform credinţei Dvs. rezonabile, aceste informaţii sunt adevărate şi corecte, iar noi vom putea păstra respectiva corespondenţă, vom putea arhiva şi/sau investiga acele informaţii, vă vom putea contacta pentru informaţii suplimentare, vom putea transmite acele informaţii către terţe persoane, inclusiv către organele de poliţie, Federaţii, organisme de reglementare şi sau alte organisme şi/sau vom putea lua măsurile autorizate de Regulamentele World Rugby, inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentul World Rugby nr. 6 sau altele asemenea.

Informaţiile de autentificare şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi prin intermediul siteului sau în alt mod sunt guvernate de secţiunile Declaraţia de Confidenţialitate şi Declaraţia privind Modulele Cookie ale acestui site.

Lucrări Transmise pentru Publicare

Dacă transmiteţi lucrări spre publicare pe acest site sau către World Rugby (inclusiv, dar fără a se limita la, orice texte, diagrame, fotografii, înregistrări video sau audio), vi se solicită acordarea în favoarea World Rugby a unui drept şi a unei licenţe permanente, gratuite, neexclusive, transferabile şi care să permită acordarea de sub-licenţe de a folosi, reproduce, modifica, adapta, traduce, crea lucrări derivate, publica, distribui, radiodifuza, transmite, comunica publicului, efectua, juca şi exercita în întreaga lume toate drepturile de autor, drepturile asupra bazei de date, drepturile de publicitate şi alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice astfel de lucrare şi/sau de a o încorpora în alte lucrări pe orice suport cunoscut în prezent sau care va fi dezvoltat în viitor, pe întreaga perioadă de protecţie a oricăror drepturi ar putea exista cu privire la astfel de lucrări, în conformitate cu restricţiile de confidenţialitate prevăzute în secţiunea Declaraţie de Confidenţialitate a acestui site. Dacă nu doriţi să acordaţi World Rugby astfel de drepturi, vă sugerăm să nu transmiteţi lucrările spre publicare pe acest site sau către World Rugby. De asemenea, renunţaţi în mod irevocabil şi pentru totdeauna la (sau, în cazul jurisdicţiilor unde legea nu permite astfel de renunţări, sunteţi de acord să nu exercitaţi) orice drepturi morale sau drepturi de autor care ar putea exista cu privire la astfel de lucrări.

De asemenea, prin transmiterea lucrărilor spre publicare pe acest site, garantaţi că aceste lucrări (a) sunt creaţia Dvs. originală şi că aveţi dreptul de a o pune la dispoziţia World Rugby pentru toate scopurile specificate mai sus, (b) nu este defăimătoare şi (c) nu încalcă nicio lege şi niciun drept al vreunei terţe persoane.

Confidenţialitate

World Rugby se angajează în mod ferm să păstreze confidenţialitatea informaţiilor Dvs. A se vedea secţiunea Declaraţia de Confidenţialitate a acestui site

Servicii prin E-mail

În cazurile în care World Rugby vă dă opţiunea să vă abonaţi la servicii de primire prin email a ştirilor sau informaţiilor pe care le consideră a fi de interes pentru Dvs., folosirea de către Dvs. a informaţiilor astfel primite va fi guvernată de Termenii şi Condiţiile siteului.

Minori sub 16 Ani

Dacă nu aţi împlinit vârsta de 16 ani, trebuie să obţineţi acordul părinţilor sau a tutorelui înainte de:

  • A transmite siteului mesaje prin email sau a solicita World Rugby să vă transmită orice prin email;
  • A trimite orice informaţie către World Rugby;
  • A vă înscrie la orice concurs sau joc care solicită informaţii despre Dvs. sau vă oferă premii;
  • A cumpăra orice online.

Prin folosirea în continuare a acestui site Web şi a oricăruia dintre serviciile oferite, confirmaţi că aţi primit acordul părinţilor sau al tutorelui.

Primirea de Informaţii Confidenţiale

World Rugby nu doreşte să primească prin intermediul acestui site informaţii confidenţiale sau protejate. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că orice informaţie sau material trimis către World Rugby prin intermediul siteului va fi considerat ca NEFIIND confidenţial. Prin trimiterea către World Rugby a oricăror informaţii sau materiale, acordaţi World Rugby o licenţă nerestricţionată şi irevocabilă de a folosi, reproduce, afişa, efectua, modifica, transmite şi distribui acele materiale şi informaţii şi, de asemenea, sunteţi de acord ca World Rugby să folosească orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteţi în orice scop.

Limitarea Răspunderii

ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGE, WORLD RUGBY NU VA RĂSPUNDE FAŢĂ DE NICIO PERSOANĂ PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE TIPURI DE DAUNE PENTRU FOLOSIREA ACESTUI SITE SAU A ORICĂRUI ALT SITE WEB LEGAT PRINTR-O ADRESĂ HTTP, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VENITURILE NEREALIZATE, ÎNTRERUPEREA AFACERII, PIERDEREA PROGRAMELOR SAU A ALTOR DATE DE PE SISTEMUL DVS. DE GESTIONARE A INFORMAŢIILOR SAU DE PE ORICE ALT SUPORT, CHIAR DACĂ WORLD RUGBY ESTE ÎN MOD EXPRES AVERTIZATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Despăgubiri

Ca o condiţie pentru folosirea acestui site, sunteţi de acord să despăgubiţi World Rugby şi persoanele sale afiliate, funcţionarii, angajaţii şi agenţii săi împotriva tuturor formelor de răspundere, pentru alte cheltuieli (inclusiv onorarii avocaţiale, costuri şi cheltuieli de judecată) şi daune rezultând din pretenţiile născute ca urmare a folosirii de către Dvs. a siteului.

Securitate

În cazul în care comunicaţi cu World Rugby prin email, ar trebui să ţineţi cont de faptul că nu este asigurată securitatea mesajelor email. Prin transmiterea de mesaje email secrete sau confidenţiale care nu sunt codificate, acceptaţi riscul legat de lipsa securităţii şi de eventuala scurgere de informaţii prin intermediul Internetului.

Încetare

Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment licenţa Dvs. de a folosi siteul, cu notificare prealabilă şi pentru orice motiv, inclusiv pentru încălcarea acestor termeni şi condiţii.

Dispoziţii Generale

În cazul în care se stabileşte că Termenii şi Condiţiile sunt ilegale, nule sau inaplicabile în conformitate cu legile unui stat sau unei ţări în care Termenii şi Condiţiile ar trebui să producă efecte, în măsura în care şi în jurisdicţia în care respectivul Termen sau respectiva Condiţie este ilegal/ă, nul/ă sau inaplicabil/ă, acest Termen/această Condiţie va fi tăiat/ă şi şters/ştearsă din prezenta clauză, iar restul Termenilor şi Condiţiilor vor supravieţui, vor rămâne pe deplin în vigoare, vor produce efecte şi vor continua să fie obligatorii şi executorii.

În cazul în care există o contradicţie între aceşti Termeni şi Condiţii şi/sau termeni specifici care apar în alte părţi pe acest site cu privire la materiale specifice, atunci aceşti din urmă termeni vor prevala.

Termenii şi Condiţiile vor fi guvernate de şi vor fi interpretate în conformitate cu legile din Anglia şi Ţara Galilor, fără a fi aplicabile principiile conflictelor de legi. Litigiile rezultând în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii vor fi supuse spre soluţionare exclusiv tribunalelor din Anglia şi Ţara Galilor.

Termenii şi Condiţiile de Folosire ale acestui site pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ultima modificare a Termenilor şi Condiţiilor de Folosire ale acestui site a intervenit pe data de 5 martie 2013.

World Rugby
World Rugby House
8-10 Pembroke Street Lower
Dublin 2
Ireland

Drept de autor al © World Rugby 2013. Toate drepturile rezervate. Nici o secţiune a acestui site nu poate fi reprodusă prin niciun mijloc electronic sau mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod fără acordul prealabil scris al World Rugby.

Toate fotografiile sunt furnizate de şi supuse Dreptului de autor © Getty Images sau iStockPhoto, cu excepţia cazului în care este precizat altfel. Toate drepturile rezervate. Imaginile nu pot fi retipărite sau reproduce în alt mod.

Am citit şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile de folosire

Întoarcere la World Rugby Integrity
128-Bit SSL Secure
© World Rugby 2010 - 2018 | Termeni şi condiţii de utilizare | Clauze de confidenţialitate | Cookies Policy.